Avís Legal i Política de Privacitat

Titular de la web:

FUNDACIÓ JOIA amb Número de Identificació Fiscal G08901019, adreça a l’avinguda Josep Tarradellas, 19-21, 08029 de Barcelona, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2808, amb el telèfon 93 452 04 67 i correu electrònic comunicacio@fundaciojoia.org.

El lloc web és propietat de FUNDACIÓ JOIA. La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir al web i utilitzar els materials continguts en ell implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

1.1 El lloc web conté material preparat per FUNDACIÓ JOIA amb fins únicament informatius. L’usuari/a ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació de confiança o professional entre FUNDACIÓ JOIA i l’usuari/a de la web.

1.3 Els enllaços o links que contenen el lloc web poden conduir l’usuari/a a altres llocs, pàgines web i / o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals FUNDACIÓ JOIA no exerceix cap tipus de control. FUNDACIÓ JOIA no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes a través del lloc web o de l’aplicació tampoc implica que FUNDACIÓ JOIA recomani o aprovi el seu contingut.

2.- Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza la web ho fa pel seu propi compte i risc. FUNDACIÓ JOIA no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’elles. FUNDACIÓ JOIA tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

2.2 FUNDACIÓ JOIA no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web. En conseqüència, FUNDACIÓ JOIA no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari/a o a tercers.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- Introducció:

Lloc web

El lloc web soyyoliteral.com és propietat de FUNDACIÓ JOIA.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com tracta FUNDACIÓ JOIA les seves dades personals amb compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

II.- Responsable del Tractament:

Qui som?

El Responsable del tractament de les seves dades personals és FUNDACIÓ JOIA amb G08901019 i domicili a l’avinguda Josep Tarradellas, 19-21, 08029 de Barcelona i correu electrònic comunicacio@fundaciojoia.org (en endavant, el Responsable del Tractament).

Quines són les dades de contacte del nostre Delegat de Protecció de Dades?

Les dades de contacte del nostre Delegat de Protecció de Dades és delegacioprotecciodades@fundaciojoia.org

III.- Finalitats del Tractament:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals amb la finalitat de poder prestar la nostra activitat consistent en la inserció social i laboral de persones amb trastorns de salut mental. Tanmateix, i en el seu cas, tractem les seves dades personals amb la finalitat de poder atendre la seva petició de contacte; l’enviament de la nostra Newsletter setmanal i poder rebre-la per correu electrònic, així com poder rebre altres informacions i continguts per correu electrònic; i, atendre la seva petició d’acceptar la seva candidatura als llocs de treball oferts, així com poder participar en altres processos de selecció i ofertes de treball de la FUNDACIÓ JOIA.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar les seves peticions, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Per quant temps tractem les seves dades?

Tractem les seves dades personals el temps necessari per poder atendre la seva sol·licitud, això és, el temps necessari per tramitar la seva petició de contacte; respecte la seva petició de l’enviament i recepció de la nostra Newsletter setmanal i altres informacions i continguts, mentre es mantingui la subscripció a la nostra Newsletter setmanal; i, respecte la seva petició d’acceptar la seva candidatura als llocs de treball oferts, així com poder participar a altres processos de selecció i ofertes de treball de la FUNDACIÓ JOIA, el temps necessari per participar en els processos de selecció fins que la seva candidatura sigui descartada i, en tot cas, sense excedir el termini màxim d’un any.

IV.- Legitimitat del Tractament:

Quina és la seva legitimitat per tractar les seves dades personals?

Podem tractar les seves dades personals amb la legitimitat del seu consentiment atorgat mitjançant l’acceptació de la Política de Privadesa.

V.- Drets:

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment mitjançant una comunicació a l’adreça de correu electrònic comunicacio@fundaciojoia.org o per correu postal a FUNDACIÓ JOIA amb domicili a l’avinguda Josep Tarradellas, 19-21, 08029 de Barcelona. La seva sol·licitud haurà de ser acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament mitjançant una comunicació a l’adreça de correu electrònic comunicacio@fundaciojoia.org o per correu postal a FUNDACIÓ JOIA amb domicili a l’avinguda Josep Tarradellas, 19-21, 08029 de Barcelona. La seva sol·licitud haurà de ser acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.
Si no està conforme amb el tractament realitzat per FUNDACIÓ JOIA o considera infringits els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.